imię
E-mail
numer telefonu
firma
Produkty
Zadaj pytanie
E-Contenta White Label — zautomatyzowana platforma umożliwiająca
|
Pomagamy zautomatyzować proces sprzedaży i znacznie zwiększyć zysk z reklamy na Twojej stronie internetowej i w aplikacji.
Korzyści biznesowe z korzystania z platformy E-Contenta White Label
Korzyści biznesowe z korzystania z platformy
E-Contenta White Label
Wzrost przychodów z reklam
W porównaniu ze statycznym modelem programmatic znacząco zwiększamy dochód e-commerce ze sprzedaży wewnętrznych zasobów reklamowych.
Wyższa produktywność działu reklamy
Automatyzacja procesów sprzedaży reklam zmniejsza obciążenie pracowników działu reklamy, uwalnia zasoby na zadania związane z analityką, strategią i innowacjami.
Bezpieczeństwo danych użytkownika
Wszystkie dane o użytkownikach, ich zachowaniu, przynależności do danego segmentu, historii zakupów i innych strategicznie ważnych informacji są przechowywane i przetwarzane po stronie serwisu e-commerce.
Jak wygląda platforma?
Jak wygląda platforma?
Możliwości techniczne platformy
E-Contenta White Label
Możliwości techniczne platformy
E-Contenta White Label

Technologia RTB
Real-time bidding (Licytowanie w czasie rzeczywistym) - to kluczowa technologia platformy, w której reklama jest wyświetlana przez reklamodawcę, który wygrał aukcję w czasie rzeczywistym i jest gotów zapłacić największą sumę za jej emisję.
Różnorodność formatów reklam
Platforma zapewnia możliwość pracy z różnorodnymi formatami reklam: banerami, reklamami wideo, natywnymi reklamami tekstowymi i graficznymi oraz powiadomieniami push.
Duży wybór parametrów targetowania
Na platformie możesz uruchamiać kampanie z różnymi ustawieniami targetowania: look-alike, zainteresowanie kategorią produktu, GEO, demografia, urządzenia, retargeting itp.
Self-Service i integracja API
Przejrzysty, samoobsługowy interfejs platformy umożliwia reklamodawcom samodzielne uruchamianie kampanii. Integracja poprzez API z panelem zakupowym domu mediowego pozwoli Ci zautomatyzować zakup kampanii bez dodatkowego wysiłku.
Wielopoziomowy dostęp do platformy
Platformą zarządzają użytkownicy o różnych uprawnieniach i
funkcjonalnościach: „administrator", „Sprzedawca", „agencja", „marka".
Rozwiązanie White-Label
Niewyłączna licencja na korzystanie z oprogramowania zostaje przeniesiona do serwisu e-commerce, a funkcjonalność platformy jest wdrażana pod nazwą marki serwisu.
RTB technology
Real-time bidding is the main platform technology, where an ad is displayed by the advertiser who came out on top in the real-time auction and is willing to pay more.
Diversity of ad formats
The platform provides an opportunity to work with various advertising formats: banners, video ads, native text and visual ads and push notifications.
Wide range of targeting settings
You can launch campaigns with a variety of targeting settings: look-alike, interest category, GEO, social demos, devices, retargeting, etc.
Self-Service interface and API integration
The platform's clear self-service interface allows advertisers to launch campaigns single-handedly. API integration with the trading desk of a media buying agency allows you to automate the buyout of inventory without any extra effort.
Multi-level platform access
The platform is managed by the users with different rights and functionality: administrator, retailer, agency, brand.
White-Label solution
The e-commerce website is granted a non-exclusive license to use the software, and the platform's functions are also implemented under the name of the website's brand.
„E-Commerce rozwija się skokowo. A teraz branża bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje nowego oprogramowania, które zautomatyzuje procesy i uwolni zasoby do rozwiązywania strategicznych zadań platform e-commerce. Właśnie taki produkt oferujemy naszym klientom."
Zoey Andreeva
CEO & Сo-Founder
E-Contenta
Modele cenowe korzystania z platformy?
Modele cenowe korzystania z platformy?
License
Klient płaci za niewyłączną licencję na oprogramowanie
Revenue Share
Klient dzieli się procentem dochodu ze sprzedaży reklam za pośrednictwem platformy programmatic
Mix
Model łączony: opłaty licencyjne plus procent przychodów z reklam
F.A.Q.
Zawsze chętnie odpowiemy na Twoje pytania!
Dla kogo jest to rozwiązanie?
Nasze rozwiązanie przeznaczone jest dla serwisów e-commerce o ruchu 10 mln użytkowników miesięcznie, których celem jest zwiększenie przychodów reklamowych poprzez automatyzację sprzedaży wewnętrznych zasobów reklamowych na stronie oraz w aplikacji mobilnej.
Jakie są etapy wdrażania platformy programmatic?
Wdrożenie platformy programmatic trwa średnio od trzech do sześciu miesięcy. Na początkowym etapie demonstrujemy możliwości produktu, wspólnie określamy KPI i ewentualne ograniczenia. Następnie rozpoczyna się proces integracji, zarówno na poziomie UX, jak i na poziomie bazy danych (np. CRM lub inne repozytoria, które zawierają dane użytkowników). Następnie integrujemy się z DSP i/lub trading deskiem wybranych agencji reklamowych. Na ostatnim etapie nasi specjaliści przeprowadzają szkolenie pracowników działu reklamy do pracy z platformą.
Czy pomagamy w ustawieniu modelu sprzedaży reklam po wdrożeniu platformy programmatic?
Tak, pomagamy również platformie e-commerce ustalić proces sprzedaży wewnętrznego asortymentu reklamowego, biorąc pod uwagę nowe możliwości oferowane przez naszą platformę.
Natomiast po wdrożeniu technicznej części wdrożenia naszego oprogramowania, przychodzi kolejny krok – sprzedaż Twoich reklamowych potencjalnym reklamodawcom. Na tym etapie również możemy pomóc w przygotowaniu cenników, ustaleniu minimalnego CPM oraz strategii promocji platformy programmatic, a nasi partnerzy będą gotowi do przygotowania procesu sprzedaży i zakomunikowania do rynku nowego rozwiązania.
Co nowego u Nas
Dowiedz się, jak E-Contenta White Label może pomóc Ci w pełni wykorzystać sprzedaż zasobów reklamowych!

Prześlij nam krótki opis Twojego wyzwania, a poinformujemy Cię o naszych aktualnych promocjach i ofercie handlowej w ciągu 1 dnia roboczego
Pozostając na naszej stronie, wyraższ zgodę na korzystanie z plików cookies.
OK